Kouwenhoven Consultancy

Naar het nieuwsoverzicht

Onderzoek naar bevlogenheid

4 maart 2014

Tweederde van de werkenden in Nederland zou volgens recent onderzoek niet-bevlogen zijn. Mijn reactie kun je hier beluisteren: interview op BNR Radio. Hieronder nog meer tips.

Mijn ervaring is dat werkbeleving zoveel kanten heeft dat je mensen niet kunt indelen in twee categorieën zoals wel-bevlogen of niet-bevlogen. Stel je voor dat je door een onderzoeker wordt gekwalificeerd als niet-bevlogen en je leidinggevende krijgt de opdracht om te zorgen dat je wel-bevlogen wordt. Je hebt dan een recept voor problemen.

Mijn ervaring is dat je het beste zelf het heft in handen kunt nemen. Zet op een rij hoe je je werk beleeft. De zeven bronnen van arbeidsvreugde blijken hierbij heel goed bruikbaar te zijn. Vervolgens bedenk je wat je met je collega’s en leidinggevende wil bespreken. Wellicht kun je ook direct actie ondernemen. Een paar tips:

 • Zet bloemen op uw bureau
 • Neem de tijd voor uw lunch
 • Geef uzelf een compliment voor wat u goed heeft gedaan
 • Vergeef uzelf een stommiteit (en dan nooooit meer doen)
 • Ga vandaag op tijd naar huis
 • Verwen uzelf en neem een dag vrij voor wat u altijd al graag had willen doen
 • Sluit uzelf af zodat u een taak echt kunt afronden
 • Stel prioriteiten voor de komende week
 • Maak uw verantwoordelijkheden duidelijk (wat hoort bij u en wat bij anderen; weiger zo nodig een klus te doen als die niet bij u hoort)
 • Help een collega die even steun nodig heeft
 • Stel het probleem waar u al een tijdje mee rondloopt aan de orde bij collega’s of uw leidinggevende
 • Noteer uw successen in uw agenda en zoek een moment om ze te vieren
 • Vraag feed back van een collega of een klant over uw werk
 • Bedenk een element dat variatie in uw werk brengt (wat is elke keer anders en maakt het leuk) en verdiep u in de verschillen
 • Probeer een routine-taak eens op een andere manier te doen