Kouwenhoven Consultancy

Praktijkervaringen florerende medewerkers

Groot ziekenhuis (4000 medewerkers)

Medewerkers hebben in groepen van ca 20 hebben deelgenomen aan workshops (geleid door collega’s uit de eigen organisatie; gecertificeerde Zeven Bronnen Coaches). Daarin hebben ze acties geformuleerd gericht op ‘werken met plezier en goed presteren’. Het gedachtegoed arbeidsvreugde is verankerd in de cyclus van jaargesprekken en loopbaanbegeleiding. Studenten hebben wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de arbeidsvreugde-interventie.

Resultaten:

  • De communicatie is verbeterd door het gebruik van de zeven bronnen (onder andere in jaargesprekken);
  • Eigen verantwoordelijkheid is steeds meer gemeengoed in de organisatie;
  • Het management heeft gedetailleerde informatie over de beleving van medewerkers (respons op de Vragenlijst Arbeidsvreugde is ruim 90%);
  • Acties op verschillende niveaus in de organisatie (individu, team, RVE) worden daadwerkelijk uitgevoerd: vier maanden na de workshops is 78% van de acties gestart of  afgerond.
  • Leidinggevenden en medewerkers zijn positief over deze aanpak.

Woningbouwvereniging

Modern MTO: medewerkers hebben in workshops hun arbeidsvreugde in kaart gebracht en acties geformuleerd gericht op meer ‘werken met plezier en goed presteren’.

Resultaten:

  • Positieve impact op de interne communicatie nu de zeven bronnen onderdeel van de organisatietaal zijn;
  • Acties per medewerker en per afdeling;
  • Verbetering van de functioneringsgesprekken door expliciet te praten over het ‘halen & brengen’ van de medewerker en de organisatie.