Kouwenhoven Consultancy

Prestaties verbeteren

Prestaties verbeteren kan op heel veel manieren. Aan de bestaande aanpakken heb ik iets bijzonders toegevoegd: zorgen voor méér arbeidsvreugde. Dit heeft positieve effecten op de samenwerking en de effectiviteit van medewerkers. Zo ontstaan een grotere tevredenheid van klanten en een verbetering van de financiële resultaten. Onderzoekers rapporteren winstverbeteringen van 2 procentpunt in retailorganisaties tot 40 procentpunt bij professionele dienstverleners.

Een kernpunt in de aanpak is het verbinden van het organisatieperspectief (strategie, toekomstplan, veranderingsproces) en het individueel perspectief (persoonlijke beleving van het werk). Met de zeven bronnen van arbeidsvreugde komt deze verbinding echt tot stand. De visie van het management landt bij de medewerkers.  Leidinggevenden geven aan wat ze willen halen bij medewerkers en wat ze kunnen bieden. Hetzelfde doen medewerkers over hetgeen ze nodig hebben om te floreren en wat ze willen bijdragen aan het succes van de organisatie. Door dit proces van 'halen en brengen' verbeteren de prestaties. Bovendien zorgt mijn aanpak voor aandacht voor het positieve en focus op het primaire proces, het werk ten behoeve van klanten.

Er zijn vele mogelijkheden om de prestaties te verbeteren. Enkele voorbeelden:

Veranderingsprocessen aantrekkelijk en effectief maken

Beleving is een dominant fenomeen bij veranderen. Met de taal van de zeven bronnen kunnen medewerkers heel nauwkeurig communiceren over hun beleving. Ze kunnen beter onder woorden brengen hoe ze de gewenste toekomst ervaren: wat is aantrekkelijk en wat niet. Op basis hiervan kunnen alle betrokkenen ontdekken wat de ‘op te lossen’ thema’s zijn in dit veranderingsproces. Deze thema’s kunnen zowel  de aanpak van individuele issues omvatten als het aanpakken van bijvoorbeeld werkprocessen. De arbeidsvreugde-aanpak zorgt bij alle betrokkenen voor meer:

 • Inzicht in én focus op de gewenste toekomst
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen
 • Verbinding tussen doelen van organisatie en individu
 • Duidelijkheid over de persoonlijke impact van de veranderingen
 • Snelheid in het sociale proces (sterren en afvallers gaan sneller het gesprek aan)

Vragen van klanten

 • We willen een resultaatgerichte cultuur in onze organisatie.
 • We passen de LEAN-methode toe. Hoe zorgen we er voor dat alle goede voorstellen ook daadwerkelijk worden ingevoerd en mensen er zin in hebben om op een nieuwe manier te gaan werken.
 • Vanwege de nieuwbouw heffen we over twee jaar onze onderhoudsafdeling op. Hoe houden we de huidige gebouwen in goede staat en hoe houden we de mensen tot dat moment gemotiveerd.
 • We willen Het Nieuwe werken (HNW) invoeren. Hoe incasseren we de voordelen voor de medewerkers én de organisatie?

Praktijkervaringen

Strategie en beleid implementeren

Hoe zorg je er voor dat de strategische ontwikkeling van de organisatie hand in hand gaat met de ambities van medewerkers. In onze aanpak zorgen we er voor dat het management de strategie heel praktisch uitlegt. Medewerkers kunnen zich dan voorstellen hoe het is om in de geschetste toekomst te werken. Op basis daarvan kan iedereen voor zichzelf uitmaken wat hij nodig heeft om in de toekomst te floreren. Bovendien kan iedereen aangeven hoe hij wil bijdragen aan de nieuwe strategie. Voor mensen, die niet in de nieuwe strategie (willen) passen, kan vroegtijdig een oplossing worden gevonden.

Vragen van klanten

 • We hebben een zeer ambitieuze strategie. Hoe krijg ik de mensen mee?
 • We zoeken een positieve toonzetting voor onze nieuwe strategie.
 • Ik wil mijn mensen voorbereiden op een aanstaande fusie.
 • Onze landenorganisaties worden geïntegreerd tot een regio Noord West Europa. Hoe krijg ik managers zo ver dat ze echt internationaal gaan werken?
 • Het business plan stelt hoge eisen aan de medewerkers. Hoe krijg ik dat tussen de oren van alle medewerkers?

Praktijkervaringen

Teambuilding

Met heel speelse werkvormen maken collega’s op een nieuwe manier met elkaar kennis. Daarbij kan de teambuilding gericht zijn op plezier én prestatie. Ook kan plezier maken centraal staan: bijvoorbeeld door de zeven bronnen van arbeidsvreugde te verweven in een outdoor programma.

Veel managementteams maar ook Ondernemingsraden hebben de teamgeest versterkt aan de hand van de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde

Vragen van klanten

 • Na de reorganisatie willen we dat de nieuwe teams er ook echt plezier in hebben.
 • We gaan twee teams samenvoegen. Hoe zorgen we voor een lekker draaiend team.
 • Met ons managementteam zijn we op zoek naar nieuwe inspiratie.
 • In de Ondernemingsraad willen we nieuw elan brengen.

Praktijkervaringen