Kouwenhoven Consultancy

Praktijkervaringen verbeteren teambuiliding

Projectmanagers laten samenwerken

Binnen een overheidsorganisatie zijn de projectleiders uit de verschillende directies samengebracht in één nieuwe afdeling. Er ontstond al snel onderlinge bonje: klachten over slechte onderlinge communicatie, grote verschillen in werkdruk, etcetera. Na een knetterende start zijn alle ‘individuele perspectieven’ van de projectleiders uitgewisseld. Op basis van scorekaarten arbeidsvreugde zijn prioriteiten gesteld met betrekking tot de verbetervelden en zijn acties afgesproken.

Resultaten: na vijf maanden draaide het team prima. Iedereen was de beroerde tijd volkomen vergeten.

Samenvoegen twee teams

Van een grote dienstverlener worden de salarisadministratie en personeelsadministratie samengevoegd. De salarisadministratie moet ook verhuizen naar het gebouw van de personeelsadministratie. Spelenderwijs hebben de mensen kennis met elkaar gemaakt. De invulling van de bronnen (bijvoorbeeld wat verstaan wij onder ‘collegialiteit’) verschilde sterk tussen de twee teams. Na erkenning van de onderlinge verschillen en overeenkomsten is gewerkt aan de verhuizing en vormgeving van de nieuwe samenwerking.

Resultaten: bij de verhuizing hebben de teams elkaar ‘zeer origineel’ verwelkomt. De kou was uit de lucht en de nieuwe werkwijze hebben de teams zelf bedacht en vormgegeven.