Kouwenhoven Consultancy

Praktijkervaringen verbeteren veranderingsprocessen

Insourcing van ICT

Enkele jaren na de outsourcing van de ICT-functie wordt deze weer teruggenomen in de organisatie. In dit proces is eerst de gewenste verandering doorgenomen met alle betrokkenen. Vervolgens zijn de zeven bronnen gebruikt om het ‘individueel perspectief’ van medewerkers te laten spreken over de veranderingen. Door focus op de pluspunten en het aanpakken van minpunten is de intrinsieke motivatie van medewerkers voor de insourcing aangewakkerd.

Resultaten: medewerkers zijn meer gemotiveerd voor de overstap en weten goed wat er in de toekomst van hen wordt verwacht.

Groot revalidatiecentrum

Geruime tijd geleden is een cultuur-ontwikkeling ingezet. Deze wordt nu ondersteund met de principes uit  het gedachtegoed arbeidsvreugde (eigen verantwoordelijkheid nemen, halen en brengen, werken met plezier en goed presteren). Medewerkers hebben in workshops de ‘taal’ van de 7 bronnen leren spreken en hebben acties geformuleerd.

Resultaten:

  • De cultuurverandering krijgt handen en voeten;
  • Door het opleiden en inzetten van eigen medewerkers als Zeven Bronnen Coach is het gedachtegoed binnen de organisatie verankerd.
  • Vier maanden na de laatste workshop is 91% van alle geformuleerde acties gestart of afgerond.
  • De zeven bronnen helpen medewerkers om prioriteiten te bepalen ten aanzien van de acties die zorgen voor meer ‘werken met plezier en goed presteren’.