Kouwenhoven Consultancy

Missie & Visie

‘Mensen en organisaties inspireren tot werken met plezier en goed presteren’ is de missie van Kouwenhoven Consultancy.


Mijn visie op goede dienstverlening kenmerkt zich door:

  • Samen op zoek gaan naar de echte vraagstelling
  • Kennis overdragen aan de organisatie en deze duurzaam verankeren
  • Langdurige samenwerking, groot commitment en genieten van het werk
  • Praktische oplossingen
  • Ruimte om te leren voor alle betrokkenen