Kouwenhoven Consultancy

Bijeenkomsten

Tweemaal per jaar zijn er landelijke netwerkdagen. Deze netwerkdagen zijn sterk inhoudelijk gericht. De laatste ontwikkelingen rond arbeidsvreugde of het verkennen van nieuwe toepassingen staan vaak op de agenda. Bovendien netwerken de deelnemers om de onderlinge verbanden te versterken. Alle materialen uit de netwerkdagen zijn digitaal beschikbaar voor de gecertificeerde coaches.

Een overzicht van bijeenkomsten en thema's

November 2017

Vernieuwd handboek en omgaan met verwaarloosde teams

Juni 2017

Effectief omgaan met verwaarloosde teams

November 2016

Inspiratie en ervaringen delen

Juni 2016

Op naar geluk en levensvreugde

November 2015

Levensvreugde: De zeven bronnen van arbeidsvreugde uitbreiden naar andere levensterreinen

Juni 2015

Zelforganisatie en zelfsturing 

November 2014

De praktijk van arbeidsvreugde:ervaringen delen

Juni 2014

Geweldloze communicatie (met Inga Teekens)

December 2013

Creatief vormgeven van ontwikkelingsprocessen (met John Parker)

Juni 2013

Verankeren van arbeidsvreugde: het ontwikkelen van een menukaart

December 2012

'Liefde voor leren' aanwakkeren met arbeidsvreugde (met Manon Ruijters)

Mei 2012Nieuwe arbeidsrelaties vormgeven (o.a. HNW) met het gedachtegoed arbeidsvreugde
December 2011Generaties laten floreren (met Aart Bontekoning)
Juni 2011Veranderprocessen in organisaties vormgeven
December 2010Veranderen op individueel niveau (met Léon de Caluwé)
April 2010De toegevoegde waarde van arbeidsvreugde
December 2009Aanpak voor ‘verwaarloosde organisaties’ (met Joost Kampen)
Juni 2009The Walking People: life role playing game
December 2008Interventies bij veranderprocessen
Juni 2008Arbeidsvreugde implementeren (kleurenmodel van De Caluwé)

December 2007

World Café over zorgvreugde en leervreugde
Mei 2007Personeelsmanagement versterken met arbeidsvreugde
December 2006Nieuwe speelse werkvormen (o.a. bordspellen) 
Mei 2006Grootschalige bijeenkomsten organiseren
December 2005Teamworkshop arbeidvreugde