Kouwenhoven Consultancy

Opleiding tot 7 Bronnen Coach

Voor mensen die professioneel met het gedachtegoed arbeidsvreugde aan de slag willen is er de opleiding tot Zeven Bronnen Coach. Mensen die aantoonbare ervaring hebben met het begeleiden van individuen, teams en/of organisaties kunnen deelnemen.

Doelstelling

Na de opleiding heeft u aan uw professionele repertoire toegevoegd:

 • een visie op en concrete aanpakken voor ‘werken met plezier en goed presteren’ gericht op individuen, teams en organisaties;
 • praktische instrumenten voor diagnose, procesbegeleiding en actieplanning;
 • materialen voor interne communicatie.
 • En, natuurlijk meer arbeidsvreugde voor uzelf.

Programma

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • De zeven bronnen van arbeidsvreugde
 • Relatie tussen organisatiesucces en arbeidsvreugde
 • Waarde-prestatieketen
 • Coachen van een individu (coachingsgids)
 • Begeleiden van een team (workshopvormen)
 • Veranderingsprocessen met plezier verbeteren
 • Arbeidsvreugdestrategie (fasering en aanpak)
 • Aanstekelijke ambities formuleren
 • Praktijktoepassing

Vervolg

 • Ondersteuning bij acquisitie en implementatie door Kouwenhoven Consultancy
 • Deelnemen aan het landelijke netwerk van Zeven Bronnen Coaches

Werkwijze

De werkwijze is zeer interactief. Er vindt een intensieve uitwisseling van ervaringen, theorieën, tools en inzichten plaats en er is ruimte voor uw vragen en dilemma’s.

Data van de opleidingen

Weten wanneer de opleidingen plaatsvinden? Kijk dan in de agenda of stel uw vraag via het contactformulier.