Kouwenhoven Consultancy

Ontwikkelen van leidinggevenden

Bij het ontwikkelen van leidinggevenden hanteer ik ook het onderscheid tussen organisatieperspectief en individueel perspectief. Vanuit de organisatie wordt gevraagd om een specifieke stijl van leidinggeven. Ik help organisaties om dit te concretiseren en te vertalen naar concreet gedrag en een instrumentarium voor leidinggevenden.

Aan de andere kant heeft elke leidinggevende specifieke kwaliteiten en tekortkomingen, anders gezegd een individueel perspectief. Eén van de cruciale elementen van het ontwikkelen van leidinggevenden is de twee perspectieven aan elkaar te verbinden.

Mijn werk omvat zowel het formuleren van een visie op leiderschap als het concreet adviseren over de invulling van leidinggeven: gespreksvoering, werkoverleg, motivatie van jezelf en anderen.

Vragen van klanten

  • Hoe kunnen we de principes van arbeidsvreugde onderdeel maken van onze stijl van leidinggeven?
  • Welke stijl van leidinggeven ondersteund ons nieuwe streefprofiel voor de organisatie?
  • Kun je helpen bij het verbeteren van de gespreksvaardigheid van onze leidinggevenden?
  • Hoe kunnen we het gedachtegoed arbeidsvreugde verankeren in onze dagelijkse manier van leidinggeven?