Kouwenhoven Consultancy

Praktijkvoorbeeld strategie personeelsmanagement

Overheidsorganisatie

Het topmanagement heeft een nieuwe missie en visie geformuleerd. Daaruit zijn de strategische doelen voor de komende jaren afgeleid. Het Hoofd HR nodigt mij uit om te helpen de HR Strategie te formuleren. Met enkele HR specialisten analyseren wij de interne en externe ontwikkelingen. De veranderingen in de ‘business’ bespreken we met het management van de verschillende divisies. Tijdens een conferentie met het topmanagement bepalen we de dominante thema’s voor het personeelsmanagement in de komende jaren. Daarbij definiëren we niet alleen de benodigde instrumenten maar ook de taken en de benodigde competenties van het lijnmanagement.

Vier jaar na het vaststellen van de HR strategie starten we een proces voor het vernieuwen daarvan.
Resultaten:

  • Een HR Strategie die invulling geeft aan de algemene strategie van de organisatie;
  • Commitment bij alle betrokkenen die zich vertaald in praktische acties;
  • Verschillende jaren de prijs van ‘beste werkgever’ gewonnen.

Transportbedrijf

Het management wil de HR afdeling meer laten transformeren naar een ‘business partner’. Onder de titel ‘Meer genieten van mijn werk door ken- en stuurgetallen’ verzorg ik een module. Daarin combineer ik strategisch personeelsmanagement (wat zijn de business thema’s) met ken- en stuurgetallen (diagnose en sturing met cijfers) en met arbeidsvreugde (welke vreugdebronnen kan ik laten stromen voor mezelf en anderen door te werken met cijfers).

Resultaten:

  • Personeelsadviseurs die meer business partner zijn;
  • HR deskundigen die zin hebben in het gebruiken van ken- en stuurgetallen;
  • Samenwerking met de afdeling Financiën.