Kouwenhoven Consultancy

Lezingen 'Doelgericht zwerven'

Lezingen over mijn wandelingen en het boek ‘Doelgericht zwerven’ stem ik graag af op de deelnemers. Met wandelaars deel ik graag de inspiratie van lange tijd onderweg zijn. Daarnaast kan ik voor spiritueel geïnteresseerden in mijn lezingen stilstaan bij het gedachtegoed van Franciscus van Assisi.

Met werkenden vertaal ik graag mijn ervaringen naar praktische situaties op het werk. We kunnen de verhalen uit het boek gebruiken voor story-telling in een groep. Daarnaast heb ik bij de verhalen reflectievragen geformuleerd voor werkenden. Het boek biedt een raamwerk voor een nieuwe en diepgaande manier van leren. De lezingen zijn er op gericht de verhalen te vertalen naar het eigen werk en aanknopingspunten te vinden voor ‘werken met plezier en goed presteren’.