Werken met plezier en goed presteren

Hier vindt u alles wat u nodig heeft voor Werken met plezier en goed presteren. De visie en de instrumenten zijn gebaseerd op onderzoek en toegepast in de praktijk van vele organisaties.

Arbeidsvreugde

Arbeidsvreugde is een werkwoord. ‘Werken met plezier en goed presteren’ ontstaat alleen als mensen er mee aan de slag gaan. Daartoe zijn de benodigde instrumenten en de achterliggende visie beschikbaar.

Levensvreugde

Hoe kunnen we levensvreugde scheppen voor onze cliënten? Deze vraag is door diverse zorgorganisaties opgepakt. Ook in de privésfeer en in het onderwijs bewijzen de bronnen van levensvreugde hun grote waarde.

Persoonlijk leiderschap

Je persoonlijke koers uitzetten en deze vasthouden in een steeds veranderende omgeving. Kracht putten uit inspirerende doelen en met souplesse dagelijks inspelen op je omstandigheden.

Aan de slag met arbeidsvreugde en levensvreugde

Kouwenhoven Consultancy kun je uitnodigen voor het verzorgen van lezingen en workshops. Complete medewerkersonderzoeken (MTO) kun je aan ons uitbesteden.

Wil je zelf het gedachtegoed arbeidsvreugde of levensvreugde in de praktijk toepassen? Dat kan met de opleidingen Zeven Bronnen Coach. Na de tweedaagse opleiding krijg je toegang tot een website met alle materialen. Je kunt direct zelfstandig aan de slag. Zo nodig maak je gebruik van Kouwenhoven Consultancy als klankbord. Tweemaal per jaar komt het landelijk netwerk van Zeven Bronnen Coaches bijeen. Daar deel je onderling de praktijkervaringen, de laatste vernieuwingen en de fijne kneepjes van het vak.

Opleidingen

De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Wat zijn de zeven bronnen van arbeidsvreugde en hoe kun je die gebruiken bij het omzetten van werkdruk in arbeidsvreugde.

Meer video's

Boeken

De zeven bronnen van arbeidsvreugde

In dit succesvolle boek vind je een duidelijke beschrijving van de bronnen van arbeidsvreugde. Je zult snel je weg vinden in de heldere theorie en de vele praktijkvoorbeelden. Je leest hoe je de bronnen kunt aanboren voor jezelf, voor een team en voor een hele organisatie. Een apart hoofdstuk is gewijd aan ‘argumenten voor een investering in arbeidsvreugde’.

Doelgericht zwerven

Een lange wandeling is een krachtige metafoor voor leven en werken. Dat heb ik ontdekt tijdens het schrijven van het boek Doelgericht zwerven over mijn wandeling van Delft naar Assisi in Italië. Het boek is een bron van inspiratie voor deelnemers aan de programma’s rond Persoonlijk leiderschap.

Publicaties

Kees Kouwenhoven

Kouwenhoven Consultancy is in 2000 opgericht door mij, Kees Kouwenhoven. Het is en blijft een eenpersoonsbedrijf. Ik ben ruim 30 jaar adviseur. In mijn bureau geef ik invulling aan mijn persoonlijke missie: ‘vreugde scheppen’.

Over Kees

Activiteiten

3 en 17 november 2023 Opleiding Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde
20 oktober en 17 november 2023 Opleiding Levensvreugdecoach
24 november 2023 Netwerkdag gecertificeerde Zeven Bronnen Coaches Arbeidsvreugde

Volledige agenda