Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Gemeente zoekt inspiratie voor vitaliteitsbeleid

We dreigen in herhaling te vallen

Het beleid rond vitaliteit verliest aan zeggingskracht. Al geruime tijd is er een palet aan activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Er is een brochure en intranetpagina over gezondheid en opleidingen. Jaarlijks is er een vitaliteitsmarkt. Door de herhalingen en kleine veranderingen in het aanbod ontstaat er een zekere vrijblijvendheid.

Aanpak

Door vitaliteit te  koppelen aan gezondheid en persoonlijke ontwikkeling ligt de focus op twee bronnen van arbeidsvreugde: Fysiek welbevinden en Groei. Door vitaliteit te koppelen aan álle bronnen ontstaan nieuwe mogelijkheden. Het kan nu ook gaan over de vraag: hoe blijf ik ‘Werken met hart en ziel’, hoe kan ik ook in de toekomst zorgen voor Collegialiteit met collega’s uit andere culturen en van andere leeftijden.
Medewerkers hebben zelf gereflecteerd op de vraag wat ze echt nodig hebben om ook in de toekomst ‘te werken met plezier en goed te presteren’. De gekozen acties hebben ze heel concreet uitgewerkt.

Acties concreet maken

Resultaten 

Meer eigen verantwoordelijkheid

Het werken met de bronnen van arbeidsvreugde legt de verantwoordelijkheid voor het werken aan vitaliteit meer bij de medewerkers zelf. We vragen van medewerkers om na te denken over de impact van de veranderingen in de organisatie op hun werkplezier. Ook de eigen ambities krijgen een plek in het vitaliteitsbeleid: wat zijn je ambities en wat heb je nodig om ze te realiseren?

Meer inspiratie

Door vitaliteit te koppelen aan zowel goed presteren als aan werkplezier zijn medewerkers meer gemotiveerd: vitaliteit is leuk! Een breder palet aan onderwerpen geeft meer inspiratie.