Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Verzekeraar wil bij duurzame inzetbaarheid meer focus op toekomstvisie

Beleid voor duurzame inzetbaarheid is te algemeen

Medewerkers krijgen een breed palet aan mogelijkheden aangeboden voor hun duurzame inzetbaarheid. Veel aandacht gaat uit naar gezondheid (bewegen, eten enzovoorts). In het kader van persoonlijke ontwikkeling kunnen medewerkers veel opleidingen volgen. Ook scholing voor functies buiten het eigen bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Het management wil het beleid meer richten op een succesvolle toekomst van de medewerkers bínnen de eigen organisatie.

Aanpak

Een werkgroep krijgt de taak om de toekomstvisie van de organisatie te vertalen in ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’’. Aan de hand van de zeven bronnen van arbeidsvreugde geeft de werkgroep aan bij ‘goed werkgeverschap’ wat de organisatie aan de medewerkers aanbiedt om de toekomstvisie gestalte te geven. Medewerkers kunnen aangeven waar ze gebruik van willen maken. Bij ‘goed werknemerschap’ staat wat de organisatie verwacht van medewerkers om de toekomstvisie tot een succes te maken. Medewerkers kunnen aangeven op welke onderdelen ze de verwachtingen willen invullen. 
Zo ontstaat een proces van ‘vragen en bieden’ tussen de organisatie (vertegenwoordigd door de leidinggevenden) en de medewerkers. Dit proces is er op gericht om medewerkers voor langere termijn aan de organisatie te verbinden en ze duurzaam inzetbaar te maken.

Resultaten

Het is een leerproces

Het uitwerken van ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’ is vrij gemakkelijk. Bij de introductie in de organisatie levert de term ‘goed werknemerschap’ hier en daar wat weerstand op. 

Bij het proces van vragen en bieden vinden management en medewerkers het gemakkelijk om ‘vragen’ te concretiseren. Het blijkt echter lastig te zijn om te denken in termen van ‘bieden’. Voorbeeldmateriaal van de werkgroep is hierbij behulpzaam.

Duurzame inzetbaarheid is een investering van organisatie én medewerkers

Medewerkers hebben nu een concreet inzicht in de eisen, die in de toekomst aan ze worden gesteld. Het maakt het werken aan duurzame inzetbaarheid minder vrijblijvend en geeft meer focus op wat echt nodig is.

Leidinggevenden plaatsen duurzame inzetbaarheid in een concrete uitwerking van de toekomstvisie en voorzien het van praktische ondersteuning voor medewerkers.