Medewerkersonderzoek (modern MTO)

Een ziekenhuis voert een medewerkers­onderzoek uit

Op zoek naar iets wat wél werkt

Het management wil een alternatief voor het klassieke MTO. De respons op de standaardvragenlijst is laag en medewerkers klagen over een gebrek aan follow-up. Het management heeft het gevoel dat de vragenlijst wordt gebruikt voor anoniem klagen. Ook de OR wil iets anders. Na een pilot in enkele teams is besloten om een onderzoek met de zeven bronnen van arbeidsvreugde te doen.

Aanpak

In totaal hebben 4000 medewerkers deelgenomen aan workshops, die werden geleid door coaches uit de eigen organisatie. De coaches zijn op basis van een profiel geselecteerd en komen uit alle onderdelen van de organisatie. Het project besloeg één jaar waarin de verschillende onderdelen van het ziekenhuis na elkaar het onderzoek hebben uitgevoerd. 
Tijdens de workshops hebben de medewerkers kennis gemaakt met de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Ze hebben de scorekaart arbeidsvreugde ingevuld. Op basis van de teamscores hebben ze enkele teamacties geformuleerd. Daarnaast hebben de deelnemers in de workshop ook de vragenlijst arbeidsvreugde ingevuld (circa 12 minuten invultijd). Daarmee hebben de coaches praktische rapportages opgesteld over de werkbeleving. Dit gaf het management hele concrete onderwerpen om aan te pakken. Zo zijn er op alle niveaus acties uitgevoerd gericht op ‘werken met plezier en goed presteren’.

Medewerkers voeren teamacties uit: ca. 8 weken na de workshop is 83% van de acties opgepakt, daarvan is 45% afgerond.

Bij het kiezen van de teamacties hanteren we twee criteria: het team moet het zelf kunnen doen en binnen zes weken moet het effect hebben op het dagelijkse werk. De teamacties zijn op grote schaal uitgevoerd en hadden direct een voelbaar effect.  Dat zorgde voor veel succeservaringen en ook het management pakte zichtbaar acties op.

Na het onderzoek is het gedachtegoed arbeidsvreugde toegepast in de cyclus van jaargesprekken en loopbaanbegeleiding. De interne Zeven Bronnen Coaches hebben dit ondersteund. Ze hebben hun kennis actueel gehouden door deel te nemen aan het landelijke netwerk van Zeven Bronnen Coaches dat tweemaal per jaar bijeenkomt.

Resultaten 

Wat vinden medewerkers er van?

Interne adviseurs hebben de doelstellingen geëvalueerd met focusgroepen en een vragenlijst. In het schema vind je enkele uitkomsten.

DoelstellingPercentage medewerkers de positief is over het bereiken van het doel
Een direct positief effect van de aanpak op het werk.75%
Medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid.80%
Meer aandacht voor ‘de mens’ in het werk.90%
Is dit een goede vorm van MTO?85%

Coaches blij

De interne Zeven Bronnen Coaches zijn heel positief over hun werk als coach. Ze hebben in alle onderdelen van de organisatie kunnen werken en hebben mooie stappen gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling.

Permanent meetsysteem

Na het onderzoek is een permanent meetsysteem van werkbeleving ontwikkeld. Een digitale versie van de scorekaart is beschikbaar gesteld. Eenmaal per jaar vult elk team tijdens het werkoverleg de scorekaarten in en formuleert enkele teamacties. De scores en de gekozen acties worden centraal geregistreerd. De teams bepalen zelf op welk moment in het jaar ze de werkbeleving meten. Verspreid over het jaar vinden de metingen dus plaats. Elk kwartaal gaat er een rapport naar Raad van Bestuur en de OR met de uitkomsten.