Motivatie versterken en verloop terugbrengen

Een groot internationaal adviesbureau wil het verloop terugdringen

Extern solliciteren is gemakkelijker dan intern

Het adviesbureau heeft een gemengde structuur. Er zijn teams die zich richten op een bepaald vakgebied zoals human resources en logistiek. Daarnaast zijn er teams die zich richten op markten zoals rijksoverheid en industrie. In grote projecten worden adviseurs uit beide type teams ingezet. De teamleiders zijn winstverantwoordelijk. Er is sprake van onderhuidse maar felle concurrentie tussen de teamleiders. Als een medewerker uit een team overstapt naar een ander team dan ervaren de leidinggevenden dat als verraad. Het is erger dan overstappen naar een concurrent. Interne overplaatsingen komen daarom zelden voor. Je kunt gemakkelijker extern solliciteren. Het verloop ligt veel te hoog.

Aanpak

De adviseurs van de afdeling Human Resources gaan carrière-gesprekken voeren met alle medewerkers. Zo kunnen medewerkers hun echte beleving en plannen bespreken met iemand die niet direct persoonlijke belangen heeft bij de carrière-stappen. Waar nodig kunnen de HR adviseurs de medewerkers ondersteunen met opleidingsadviezen, intern doorstromen en dergelijke.

De HR adviseurs leren werken met de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Deze brengen ze in de carrière-gesprekken naar voren als een medewerker hulp kan gebruiken bij het onder woorden brengen van zijn werkbeleving. Als iemand aangeeft ‘ik zit niet zo lekker in mijn vel’ dan neemt de HR adviseur de bronnen met de betrokkene door. Als iemand aangeeft dat hij een half jaar naar de Verenigde Staten wil om internationale ervaring op te doen, komen de bronnen niet op tafel. De HR adviseur helpt bij het regelen van de internationale uitwisseling.

Over de gesprekken brengen ze een rapport uit aan het management met praktische adviezen voor het intern wegnemen van de ‘schotten’ tussen de teams en zo de interne doorstroom te vergroten en het verloop terug te brengen.

Resultaten

Minder extern verloop 

Het verloop naar de andere organisaties is na één jaar met 3 procentpunt afgenomen.

Medewerkers zijn positief over de carrière-gesprekken 

In het begin was er duidelijk oppositie tegen de carrière-gesprekken. Leidinggevenden vonden dat HR op hun stoel ging zitten. Door de toegenomen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn de medewerkers positief over de carrière-gesprekken. Na verloop van tijd ontstond meer draagvlak bij de leidinggevenden. Het hielp om een aantal waardevolle medewerkers te behouden.

HR adviseurs blij met het gedachtegoed arbeidsvreugde

De HR adviseurs waren effectiever in hun gesprekken. Ze hanteerden het als een persoonlijk instrument: alleen gebruiken als het behulpzaam is voor de medewerker.