Het succes meten we af aan een laag verloop

Een state-of-the-art dienstverlener in de ICT wordt overgenomen door een beursgenoteerde organisatie. De overnemende partij is vooral geïnteresseerd in het personeel: hoogopgeleide specialisten die op de arbeidsmarkt bijna niet te vinden zijn. De prijs, die voor het bedrijf wordt betaald, hangt samen met het verloop van medewerkers. Hoe lager het verloop, hoe hoger de prijs die wordt betaald.

Hoe werkt het

In het geheim bereiden we de hele actie voor. De overname is immers beursgevoelige informatie. Op een bepaalde dag maken de betrokken partijen de overname bekend. De volgende dag komen de 65 medewerkers bij elkaar. In de ochtend bespreekt het management de plannen en kunnen medewerkers hun vragen stellen.

In de middag zijn er vijf workshops voor de teams. Elk team maakt kennis met de zeven bronnen van arbeidsvreugde. De medewerkers brengen de persoonlijke kansen en bedreigingen van de overname in kaart aan de hand van de zeven bronnen. Elk team kiest er enkele uit die worden omgezet in teamacties met eigenaren.

Na de vijf workshops presenteert elk team de teamacties aan de collega’s. Er ontstaat positieve energie. Er is een borrel en eten. Iedereen kijkt op zijn eigen manier terug op een enerverende dag.
In de weken na de bijeenkomst voeren de leidinggevenden gesprekken met individuele medewerkers. Ze bespreken de persoonlijke analyse van de kansen en bedreigingen.  De impact van de overname van het bedrijf wordt doorgenomen. De leidinggevenden hebben ter voorbereiding van deze gesprekken een opleiding gevolgd.

Effecten van de aanpak

Extreem laag verloop

Een half jaar na de overname was er niemand weggegaan: het verloop was nul procent!

Fijn voor de medewerkers die vertrouwen hadden in de toekomst van de organisatie. Gunstig voor de verkopende partij.

Positieve energie

De aanpak leidde tot positieve energie. Medewerkers voelden zich serieus genomen en ontdekten méér kansen in de toekomst van de organisatie dan ze eerst hadden gedacht.