Teambuilding

Een financiële dienstverlener voegt twee teams samen

Twee werelden samen brengen

Een grote financiële dienstverlener voegt de salarisadministratie en personeelsadministratie samen. De salarisadministratie moet daarbij verhuizen naar het gebouw van de personeelsadministratie een paar kilometer verderop. 

Aanpak 

Spelenderwijs hebben de mensen kennis met elkaar gemaakt. De invulling van de bronnen (bijvoorbeeld wat verstaan wij onder ‘collegialiteit’, wat is ons gevoel voor ‘humor’) verschilde sterk tussen de twee teams. Na de erkenning van de onderlinge verschillen en overeenkomsten is gewerkt aan de vragen zoals ‘wat willen we meenemen uit het heden?’ en ‘hoe ziet het toekomstige team er uit?’. 

Praktische zaken zoals de aanpassing van de werkprocessen en de verhuizing zijn in groepjes uitgewerkt. Zo ontstonden nieuwe en positieve ervaringen met de onderlinge samenwerking.

Resultaten

Bij de verhuizing hebben de teams elkaar ‘zeer origineel’ verwelkomt. De salarisadministratie deed alsof ze er al jaren werkten en ontvingen de medewerkers van de personeelsadministratie alsof ze daar nieuw waren. Toen het de beurt was aan de personeelsadministratie namen ze de salarisadministratie mee naar het dak van het kantoor. Daar konden ze als afscheid zwaaien naar het nabijgelegen kantoor waar ze jaren hadden gewerkt.

De kou was uit de lucht. De nieuwe werkwijze hebben de teams zelf bedacht en ingevoerd.