Teambuilding

Een gemeente wil projectmanagers laten samenwerken

Van losse professionals een team maken

Binnen een grote gemeente zijn de projectleiders uit de verschillende directies samengebracht in één nieuwe afdeling. Alle grote projecten worden geleid door medewerkers van deze afdeling. Het management heeft met de verandering twee doelstellingen: meer directe aansturing voor de eigenwijze projectleiders en minder conflicten tussen de verschillende projecten. 

Er ontstond al snel onderlinge bonje: klachten over slechte onderlinge communicatie, grote verschillen in werkdruk, een leidinggevende die zelf ook projecten doet en onvoldoende tijd heeft voor medewerkers, et cetera. 

Aanpak

Na een knetterende start zijn alle ‘individuele perspectieven’ van de projectleiders uitgewisseld. Er was ruimte om stoom af te blazen en te zeggen waar het op stond. Aan de hand van de bronnen van arbeidsvreugde heeft ieder aangegeven hoe een succesvol team er uit ziet. Na een uitwisseling in groepjes is een toekomstbeeld opgesteld. Op basis daarvan zijn prioriteiten gesteld met betrekking tot de verbetervelden en zijn acties afgesproken.

Resultaten

Na vijf maanden draait het team prima. Iedereen is de beroerde tijd volkomen vergeten.