Werkdruk oplossen

Pabo-docenten willen een ‘plezierige werkdruk’

Hoe krijgen we werkdruk weer op de agenda?

Het medewerkersonderzoek laat een grote tevredenheid van de medewerkers zien. Eén onderwerp krijgt een dikke onvoldoende: de werkdruk. Er is een deskundige ingehuurd en er zijn opnieuw vragenlijsten ingevuld. Alle medewerkers namen deel aan een dag over de uitkomsten. Het leidde tot een negatieve sfeer. De toon was gezet. Medewerkers waren er klaar mee. Ze hadden geen zin meer om het er over te hebben, ze hadden al zo druk.

Daarmee was de werkdruk natuurlijk niet opgelost. De directeur koos een nieuwe benadering. Ze organiseerde een ochtend voor alle medewerkers met als thema ‘Werkdruk en werkplezier’.

Aanpak 

De directeur had moeite om de medewerkers naar de bijeenkomst te krijgen. Ze heeft iedereen persoonlijk even benaderd. Uiteindelijk was iedereen op de ochtend van de bijeenkomst aanwezig. Op een speelse wijze hebben we de werkbeleving in kaart gebracht. Aan de hand van de zeven bronnen van arbeidsvreugde is dat door ieder individueel verder uitgewerkt. Vervolgens heeft iedereen een ‘critical friend’ gekozen. In tweetallen hebben ze elkaar geholpen om een persoonlijk actieplan te maken. Tijdens de workshop is daar een begin mee gemaakt. Conform de titel van de bijeenkomst bestond het plan uit een onderdeel ‘werkdruk’(wat heb ik ontdekt in de workshop en wat ga ik doen?) en een onderdeel ‘werkplezier’(wat geeft mij arbeidsvreugde en wat ga ik doen?).

De individuele analyses hebben we samengevat tot een teambeeld. Daaruit zijn enkele onderwerpen gekozen die het team gaat aanpakken.
Het managementteam heeft op basis van het verslag direct een paar acties in gang gezet. Bijvoorbeeld het zorgen voor een aantal werkplekken waar je ongestoord kunt werken.
De persoonlijke actieplannen zijn kort na de workshop in de jaargesprekken besproken. De uitvoering is regelmatig op de agenda van het bilateraal overleg gezet. Ook in het teamoverleg is er over gesproken. Het delen van successen en teleurstellingen bracht nieuwe ideeën en energie.

De duo’s zijn lange tijd in stand gebleven. Zo motiveerden collega’s elkaar om te zorgen voor een ‘plezierige werkdruk’. Ook de bronnen zijn regelmatig terug gekomen. Bij de kerstviering is aan de hand van de bronnen terug gekeken op het afgelopen jaar.

Resultaten

Verantwoordelijkheid nemen op alle niveaus

Elke medewerker had zelf ontdekt wat de persoonlijke oorzaken van werkdruk zijn en wat je er aan kunt doen. Door de inbedding in duo’s, jaargesprekken en teamoverleg werd iedereen gestimuleerd ook daadwerkelijk te zorgen voor een ‘plezierige werkdruk’.
Niet alleen de individuele medewerkers zijn in actie gekomen. Ook het management heeft gezorgd dat de eerste effecten van de bijeenkomst al binnen enkele weken zichtbaar waren.

Positieve toon

De aandacht voor werkplezier maakte het hele proces lichter en aangenamer.

Lange doorwerking

Werkdruk én werkplezier zijn nu onderwerpen die je zonder meer kunt bespreken. Zo kun je ook collega’s aanspreken als dat nodig is. Het heeft ook ruimte geschapen om de bronnen zo nu en dan terug te laten komen in de gesprekken, het teamoverleg en dergelijke. Op deze manier heeft de pabo lang plezier van de introductie van het gedachtegoed arbeidsvreugde.