Werkdruk oplossen

Zorginstelling wil de ervaren werkdruk aanpakken

Beginnen waar de werkdruk hoog is

In een zorginstelling zijn Behandel Coördinatoren verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Veel dilemma’s, conflicten, tegenstellingen en belangen komen bij deze mensen samen. Er is sprake van een hoge werkdruk.

Aanpak

De twaalf Behandel Coördinatoren hebben deelgenomen aan een workshop ‘Plezierige werkdruk’. Bij de start is de persoonlijke beleving in beeld gebracht aan de hand van foto’s: welke foto verbeeldt het beste je beleving van werkdruk. Daarbij kwamen al de eerste verschillen in beleving naar voren.

Hoe ervaar jij persoonlijk het thema werkdruk?

Vervolgens hebben ze de zeven bronnen leren kennen. Ieder heeft voor zichzelf in kaart gebracht bij welke bronnen de impact van de werkdruk het grootst is. De bronnen geven een heel brede kijk op het fenomeen werkdruk. Onderlinge verschillen werden zichtbaar en bespreekbaar. De één ervaart vooral een tekort aan Collegialiteit. ‘Ik sta er vaak alleen voor en moet alles in mijn eentje zien op te lossen.’ De volgende ervaart de pijn in de bron Van betekenis zijn. ‘Ik doe mijn patiënten te kort. Ik zou nog zoveel méér voor ze moeten doen.’ Weer een ander voelt een tekort aan Goede prestaties. ‘Uiteindelijk lukt het mij niet goed om de zorg echt afgestemd te krijgen, ook al doe ik ’s avonds nog mijn emails.’ De verschillen tussen de medewerkers zijn zo groot dat individuele acties nodig zijn om de ervaren werkdruk te verlagen. In tweetallen helpen deelnemers elkaar om een eigen actieplan te maken.

Vervolgens zijn er groepjes per bron gemaakt met de vraag ‘wat kunnen we als groep doen om de werkdruk bij deze bron te verbeteren?’ Zo zijn er diverse teamacties ontwikkeld waarvan er enkelen zijn gekozen om daadwerkelijk op korte termijn aan te pakken.

Bij de uitvoering van de acties kunnen de medewerkers rekenen op de ondersteuning van de leidinggevenden.

Resultaten 

Meer onderling begrip

De verschillen in beleving van werkdruk en de achterliggende gevoeligheden zijn nu bekend en bespreekbaar. Zo is meer onderling begrip ontstaan. Als de druk er echt op staat weet men hoe elkaar te helpen en irritaties te voorkomen.

Enkele deelnemers hebben hun persoonlijke analyse ook gedeeld met collega’s wiens werkzaamheden zij coördineren. Dit nodigde ook deze collega’s uit om hun beleving te delen en zo tot een betere samenwerking te komen.

Praktische verbeteringen

Het uitvoeren van doelgerichte acties (individueel en als team) heeft positieve gevolgen. Er is een gevoel van meer eigenaarschap ontstaan en kleine obstakels voor werkplezier zijn vrij snel weggenomen. Werkdruk gaat nooit weg, maar je kunt er wel een meer ‘plezierige werkdruk’ van maken.