Het gedachtegoed levensvreugde

Op een leuke en lichte manier zorgen voor meer ‘Met plezier leven in verbondenheid’. Hier lees je wat het gedachtegoed levensvreugde is, wat je er mee kunt bereiken en hoe je er mee aan de slag kunt.

De zeven bronnen van levensvreugde

Aan veel mensen heb ik gevraagd ‘waar geniet je van en wat vind je helemaal niet fijn?’. Uit de antwoorden zijn ‘De zeven bronnen van levensvreugde’ naar voren gekomen. Ze zijn herkenbaar in heel verschillende situaties: bij het sporten, in gezinnen, bij mensen die herstellen van een ernstige ziekte, bij kinderen op de basisschool, op het werk, bij jongeren, die een studiekeuze moeten maken, bij ouderen in een verzorgingshuis.

Zo zijn de bronnen ontdekt in het dagelijkse leven. Voor iedereen zijn ze invoelbaar. Ze bieden je een taal om goed te praten over je verlangens, teleurstellingen en successen. Gesprekken met je partner, kinderen of collega's krijgen zo meer waarde. Professionals kunnen met de bronnen diepgaande gesprekken voeren met hun patiënten en cliënten en ze helpen om de weg omhoog weer te vinden.

Wat kan je er mee bereiken?

Positieve gezondheid en herstelgericht werken

Praktische instrumenten voor herstelgericht werken in de gezondheidszorg.

Leervreugde in het onderwijs

Floreren in de klas en een studie kiezen die bij je past.

Vreugde in pensioneren (VIP)

Na het stoppen met werken zorgen voor een goed leven.

Een mooie oude dag

Goed tot je recht komen in de ouderenzorg.

Levensvreugde waar dat nodig is

Op veel terreinen is ruimte te scheppen voor ‘Met plezier leven in verbondenheid’.

Floreren in je gezin

Versterken van de onderlinge verbondenheid.

Werkplaats 'Routes naar levensvreugde'

In de werkplaats vindt u aanvullende informatie en opdrachten behorend bij 'Routes naar levensvreugde'. U kunt het boek hier bestellen.

Inloggen op de werkplaats

Waarom wérken de bronnen? 

Samen met de Vrije Universiteit heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van de bronnen. Daaruit blijkt dat mensen hun beleving mét de bronnen veel nauwkeuriger kunnen uitdrukken dan zonder de bronnen. Dat werkt als volgt. Als je mensen vraagt ‘waar geniet je van en wat vind je echt niet leuk?’, dan noemen ze spontaan niet meer dan drie á vier bronnen. Na de kennismaking met de zeven bronnen herkennen ze deze állemaal. Hun bewustzijn gaat van drie bronnen naar zeven. Hun woordenschat voor hun beleving is verdubbeld.

Met deze grote woordenschat ontdekken mensen vaak meer positieve elementen in hun leven dan ze vooraf hadden verwacht. De negatieve elementen die kenden ze al. Overigens bieden de bronnen ook ruimte voor de schaduwkanten. Ze zijn niet geforceerd positief. Zo voelen mensen zich echt uitgenodigd om hun volledige beleving te delen. 

Door de bronnentaal sámen te ontdekken in bijvoorbeeld een gezin of een woongroep krijgen mensen de beschikking over een ‘collectieve taal’ voor hun persoonlijke beleving. Met elkaar kunnen ze zo effectiever praten over onderwerpen als persoonlijke verlangens, teleurstellingen, veranderingen in hun leven.

Met de bronnentaal krijg je dus de beschikking over een rijker palet aan onderwerpen en ontdek je méér positieve aspecten in je leven. Daarmee krijgen gesprekken meer diepgang en waarde.

Visie op gezondheid

Het gedachtegoed levensvreugde ondersteunt twee trends in de gezondheidszorg: herstelgericht werken en positieve gezondheid. Bij herstelgericht werken gaat het er om dat de cliënt zich verbindt met diens eigen kracht en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen herstelproces. Door het nemen van regie werkt de cliënt aan diens eigen herstel en verbetert daarmee de kwaliteit van leven. Bij ‘positieve gezondheid’ ligt de focus minder op ziekte en meer op een dynamische en positieve kijk op gezondheid.

Voor deze visie is het cruciaal dat de cliënt zich bewust is van diens situatie en deze begrijpelijk onder woorden kan brengen. Met de zeven bronnen kan iemand beter aan anderen uitleggen hoe hij zich voelt en zelf bijdragen aan de diagnose. Op basis daarvan ontstaat er ruimte om zelf acties te bedenken voor herstel. Dit versterkt de motivatie om de regie te nemen en de acties ook daadwerkelijk uit te voeren.

De instrumenten rond levensvreugde zijn laagdrempelig en nodigen de cliënten uit om de regie te nemen. Zo maken ze de visie op gezondheid praktisch uitvoerbaar. 

De vreugdeversterkers

Uit mijn jarenlange adviespraktijk komen ten minste vier vreugdeversterkers naar voren die bijdragen aan ‘Met plezier leven in verbinding’. Ze zijn ingebed in het gedachtegoed levensvreugde. Door het toepassen van de zeven bronnen van levensvreugde zet je automatisch ook deze versterkers voor jou aan het werk.

1. initiatief nemen

Op veel levensterreinen is het voor anderen heel moeilijk te raden waar jij van geniet en wat jij dwars zit. Als je dit niet zelf uitlegt dan krijg je vaak niet wat je nodig hebt. Daarom is het belangrijk om initiatief te nemen en je eigen beleving naar voren te brengen.
Initiatief nemen heeft ook betrekking op het zorgen voor een goede verbinding met jezelf. Dit is de basis voor ‘leven met plezier in verbinding’. De bronnen bieden een taal voor deze verbinding: je thuis voelen in je eigen lichaam (Fysiek welbevinden), jezelf waarderen (Waardering en vertrouwen), genieten van wat je wel kunt en accepteren wat je niet kunt (Goede prestaties) enzovoorts. Zo kun je met de zeven bronnen zelf ontdekken op welke terreinen je de verbinding met jezelf moet koesteren en wat verbetering behoeft.

2. Verbinden van je eigen individuele perspectief op je leven met dat van jouw omgeving

Voor levensvreugde is het cruciaal dat je je verbonden voelt met je omgeving: je gezin, je collega’s op het werk, je sportteam, je klasgenoten enzovoort. Dat werkt van twee kanten. Het is belangrijk dat jouw wensen en verlangens een plek krijgen in je omgeving. Dat jouw persoonlijke perspectief wordt gezien en gehonoreerd. Van de andere kant is het belangrijk dat je inspeelt op de wensen en verlangens van je omgeving. Omdat beide kanten constant in beweging zijn, vraagt dit permanent aandacht. De zeven bronnen bieden een taal om de verbinding bespreekbaar te maken en te zorgen voor ‘wederzijdse aantrekkelijkheid’.

3. Acties richten op het echte leven

De eerste principes komen alleen tot stand als je ze omzet in concrete acties. Het gaat daarbij om acties in het echte leven: in je gezin, op het werk, op school. Niet om successen in de behandelkamer of de virtuele wereld. Als je zo in actie komt en stap voor stap verbetering in je leven ervaart kan een positieve spiraal van levensvreugde ontstaan.

4. Nadruk leggen op de kracht, de energie en het positieve 

Je kunt levensvreugde ervaren als je jouw focus legt op wat wél kan. We weten hoe verlammend angst kan werken, het tegenovergestelde van dit principe. Met het gedachtegoed levensvreugde kun je de kracht van optimisme ontdekken en leren hoe je die inzet voor jezelf en anderen. 

Levensvreugde ondersteunt herstelgericht werken en positieve gezondheid

Met de zeven bronnen kan iemand beter aan anderen uitleggen hoe hij zich voelt en zelf bijdragen aan de diagnose. Op basis daarvan ontstaat er ruimte om zelf acties te bedenken voor herstel. Dit versterkt de motivatie om de regie te nemen en de acties ook daadwerkelijk uit te voeren.

Download het artikel

Wil je aan de slag met levensvreugde?

Er zijn veel redenen om met de bronnen van levensvreugde te werken. Je kunt je repertoire als professional vergroten. Zo kun je effectiever aan het werk als bijvoorbeeld behandelaar, coach, HR-professional en beleidsmaker. Je kunt het gedachtegoed levensvreugde natuurlijk ook inzetten in je directe omgeving voor je familie en naasten, je sportvereniging, je school en dergelijke.

Ben je enthousiast geworden en wil je aan de slag? Dat kan. Je kunt het gedachtegoed levensvreugde zelfstandig toepassen na het volgen van de opleiding. Je kunt natuurlijk ook ons adviesbureau inschakelen.