Floreren in je gezin

Een echtpaar geeft de eigen relatie opnieuw vorm

De man en de vrouw hebben een periode met kanker doorgemaakt. Na deze heftige tegenslag gaan ze in gesprek. Ze willen in hun relatie de levensvreugde weer terugvinden. Dat doen ze onder begeleiding van twee levensvreugdecoaches van een nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten.

Ervaringen van de coaches

Wij vinden deze methode heel geschikt om aan paren te geven. Echtparen kunnen met de training van de  7 bronnen van levensvreugde concrete doelen formuleren en uitvoeren. Daardoor verbetert en verdiept de relatie zich.

Van belang is de aandacht voor de balans tussen autonomie en verbondenheid. Door de bronnen wordt het duidelijk welke individuele behoeftes men heeft en wat gezamenlijk is. Het is heel goed om dit van elkaar te horen. Vaak zitten onderlinge onbewuste patronen in de weg en is dit niet altijd duidelijk. Door duidelijk de wensen uit te spreken worden de belemmeringen zichtbaar.

De indeling in bronnen geeft structuur en kan tot concrete stappen leiden. Dus niet in verwijten blijven steken, maar nagaan wat men nodig heeft van elkaar en wat ieder daar zelf aan bij kan dragen.

Communicatie-regels afspreken

Met het echtpaar hebben we de volgende communicatie-regels afgesproken:

  • elkaar rechtstreeks aanspreken (niet hij dit of zij dat…)
  • elkaar aankijken
  • niet in verwijten maar in wensen spreken
  • meer in het hier en nu, geen oude koeien uit de sloot halen. Onverwerkte ervaringen uit het verleden kunnen wel benoemd worden, maar het gesprek snel weer terughalen naar het hier en nu.

Het kiezen van de deelnemers

We hebben de intake face to face gedaan. Daarin bespreken we wat wij te bieden hebben. Het echtpaar kan verwoorden waar ze mee aan te slag willen. Zij kunnen hun behoeftes, verwachtingen en wensen uitspreken. 

Het betreft een open stel mensen. Ze zijn erg gemotiveerd om dit proces aan te gaan. Om deel te nemen zijn een open houding, goede motivatie en in staat  zijn om te reflecteren belangrijk.

Aanpak

We zijn begonnen met het bespreken van de zeven bronnen van levensvreugde. Bij elk van de bronnen noemen ze individuele plus- en minpunten, maar ook de plus en minpunten in de relatie. Door met de bronnen te werken wordt het heel duidelijk welke patronen er in de relatie geslopen zijn. 

Bij de tweede bijeenkomst lag de nadruk vooral op de keuze van welke bronnen ze méér zouden willen (of juist minder). Hierdoor kom je tot de kern. Als iemand bijvoorbeeld hele hoge eisen stelt aan zichzelf en nog meer ‘Van betekenis’ wil zijn, dan kun je kritisch kijken wat iemand allemaal verwacht van zichzelf. Kleine stappen zijn ook van betekenis.

In een volgende bijeenkomst hebben we vooral de stappen besproken die ze willen gaan nemen. 

Met behulp van de bronnen kunnen vaste patronen doorbroken worden. Zij waren hun hele leven zeer actief. Na de kanker willen even actief blijven. Ze versterken elkaar hierin en hebben moeite om hun grenzen te accepteren. Door de bronnen te gebruiken is het zichtbaar waar ze hun aandacht op moeten richten. Ook kunnen complexe gevoelens vanuit het verleden geparkeerd worden en meer op het hier en  nu gericht worden. 

Pluspunten in de relatie komen ook aan bod. De vrouw geeft aan dat haar relatie waardevol voor haar is. De liefde en steun van haar echtgenoot zijn zo helpend.

Wat zijn de actiepunten?

Bron Fysiek welbevinden

  • Overzicht financiële situatie maken, zodat het voor hen beiden duidelijk is. Geeft rust voor haar.
  • Eerder opstaan zodat er meer rust is bij afspraken.
  • Beslissing om geen boot meer te kopen omdat dit een vlucht betekent.
  • Een kattenluik maken voor de kat op de camping en oppas regelen, zodat de strubbelingen over de kat verminderen.

Bron Mensen om mij heen

  • Hij zal contact zoeken met zijn zwager. 
  • Hij zal haar eerder informeren en meer delen. Hij is een denker en vergeet dan te delen. Door duidelijkheid kan zij hem meer ruimte geven voor contacten met anderen.

Bron Waardering en vertrouwen

Elkaar tien tellen in de ogen kijken voordat je iets zegt. Geeft meer begrip en aandacht.

Bron Leven met hart en ziel

Zoeken naar een alternatief om nieuwe inspiratie op te doen in plaats van te  vluchten door een schip te kopen. Mogelijk meevaren met groepen mensen die kanker hebben? (ook de bron Van betekenis zijn).

Evaluatie door het echtpaar

De man heeft een korte samenvatting op papier gezet van hun ervaringen met de workshop  ‘De zeven bronnen van levensvreugde’.

Beste levensvreugdecoaches,

Wij gingen open in de drie sessies en voelden ons bij jullie direct veilig genoeg om zonder terughoudendheid, onze individuele emoties en onderlinge verschillen, ook geschillen, proberen te koppelen aan de bronnen.

Met jullie aandachtige, accepterende houding en doorvragen, kwamen we tot concrete doelen en stappen daar naar toe, maar was het bij tijd en wijle ook relatietherapie.

Jullie namen de tijd voor ons en dat was een verademing. We willen jullie graag bedanken voor jullie inzet.
Het was soms lastig als we switchten van een individuele beleving van een bron naar een relatie-beleving van een bron. Om mensen te helpen hun leven weer op te pakken, door ze concrete doelen te laten formuleren, lijkt deze structuur ons, wellicht na enkele aanpassingen, zeker geschikt. Bij paren zal ongetwijfeld de relatie een rol gaan spelen en dat vereist speciale vaardigheden.

Wij zijn zeer tevreden met de workshops ‘de zeven bronnen van levensvreugde’. Als we een cijfer mogen geven dan geven we van harte een 8. Het heeft ons veel opgeleverd en we zijn nog niet klaar.