Leervreugde in het onderwijs

Leervreugde in het primair onderwijs

Hoe kunnen we zorgen dat we ‘leren met plezier en goed presteren’?

In de groep gaat het prima. Om de kinderen meer te betrekken bij het reilen en zeilen in de klas gaat de leerkracht aan de slag met de zeven bronnen van leervreugde.

Aanpak 

De leerkracht bespreekt de zeven bronnen met de kinderen. Ze vraagt de kinderen of ze de bronnen in de klas herkennen. De titels van de bronnen zijn soms een beetje moeilijk maar er volgen al snel praktische voorbeelden.

Daarna krijgt elk kind een leervreugde-formulier. Gelukkig zijn er geen goede of foute antwoorden: alles mag je opschrijven, alles is goed. Ieder vult het formulier voor zichzelf in. De kinderen schrijven op wat er voor zorgt dat het goed met ze gaat en wat ze niet fijn vinden.

In kleine groepjes bespreken ze de antwoorden. Ze kiezen welke onderwerpen ze op een post it schrijven en op de muur zullen plakken bij één van de logo’s van de bronnen. Met de hele klas bespreken ze de post its en bedenken ze welke acties ze echt gaan oppakken.

Resultaten

De leerkracht kent haar kinderen goed, maar dit gesprek heeft een bijzonder inkijkje gegeven in de beleving van de kinderen. Ook moeilijke onderwerpen als pesten komen aan de orde. Ze is blij met de initiatieven die de kinderen nemen voor ‘leren met plezier en goed presteren’.
De kinderen vinden het leuk en reageerden spontaan op de vragen. Ze pakken de acties graag op. Zo versterken ze de fijne sfeer in de groep.

In dit schema zijn voorbeelden van de reacties van de kinderen opgenomen.