Het gedachtegoed levensvreugde

Positieve gezondheid en herstelgericht werken

Praktische instrumenten voor de gezondheidszorg

De moderne visie op gezondheid en herstel praktisch toepassen

Veel organisaties investeren in herstelgericht werken en positieve gezondheid. Het gedachtegoed levensvreugde is een goed werkende aanvulling op het repertoire van de zorgprofessionals. Ze kunnen daarmee cliënten en patiënten verleiden om op zoek te gaan naar hetgeen wél kan. Zo ontdekken ze hun kracht en zetten die in voor positieve gezondheid.

Hoe het werkt

De cliënten leren hoe ze de taal van de zeven bronnen van levensvreugde kunnen gebruiken. Zo krijgen ze meer inzicht in hun eigen beleving en kunnen ze die beter uitleggen aan anderen. Dit verdiept de diagnose van de situatie en schept ruimte om zelf acties te bedenken voor herstel. Zo wordt de motivatie versterkt om de regie te nemen en de acties daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast ontdekken cliënten met de bronnen meer positieve elementen dan ze oorspronkelijk dachten. Zo kunnen ze gemakkelijker intekenen op de visie van ‘positieve gezondheid’.

Uit onderzoek en mijn jarenlange adviespraktijk komen ten minste vier vreugdeversterkers naar voren die bijdragen aan ‘leven met plezier in verbondenheid’:

  1. Initiatief nemen
  2. Mijn eigen perspectief verbinden met het perspectief van mijn omgeving
  3. Acties richten op het echte leven
  4. Nadruk leggen op mijn kracht en het positieve

Deze vreugdeversterkers zijn op een natuurlijke wijze verwerkt in alle instrumenten van het gedachtegoed levensvreugde. Als je met deze instrumenten werkt dan beginnen de vreugdeversterkers te werken en krijgen herstelgericht werken en positieve gezondheid haast vanzelf gestalte. Zonder speciale uitleg gaan mensen aan de slag en passen ze de moderne visie  op gezondheid toe.

Op veel levensterreinen is het voor anderen heel moeilijk te raden waar jij van geniet en wat jij dwars zit. Als je dit niet zelf uitlegt dan krijg je vaak niet wat je nodig hebt. Daarom is het belangrijk om initiatief te nemen en je eigen beleving naar voren te brengen. Om na te gaan of de aanpak past bij een cliënt hanteren we de vreugdeversterkers: zijn ze in de basis aanwezig bij de cliënt? Kan deze initiatieven nemen? Kan de cliënt bij diens ‘kracht’ komen om de weg omhoog in te slaan?

Voor het toepassen van alle instrumenten kunnen zorgprofessionals de opleiding ‘levensvreugde-coach’ volgen. Na de opleiding worden ze lid van het landelijke netwerk van coaches en kunnen ze gebruik maken de praktijkervaringen in andere organisaties. Link naar Opleidingen

De kracht van levensvreugde en arbeidsvreugde combineren

Het heeft grote voordelen om in een zorgorganisatie te werken met zowel arbeidsvreugde als levensvreugde. Door te beginnen met arbeidsvreugde leren medewerkers de taal van de zeven bronnen te gebruiken voor zichzelf en hun team. Ze voelen dat het soms ongemakkelijk is om zelf de regie te nemen, dat het moeilijk kan zijn om echt te luisteren. Daarnaast kunnen positieve ervaringen met de zeven bronnen ontstaan als medewerkers meer plezier in hun werk krijgen. Vanuit deze persoonlijke beleving kunnen medewerkers veel beter aan de slag gaan met levensvreugde voor de cliënten. Ze weten wat het kan opleveren en ze weten dat je soms even over een drempel heen moet.

Door zowel met arbeidsvreugde als levensvreugde te werken ontstaat congruentie in de interne werkwijze en de omgang met cliënten: zo binnen, zo buiten.

Effecten van de aanpak

Voor het bereiken van goede resultaten is het belangrijk om te toetsen of de cliënt bereid en in staat is om met het gedachtegoed levensvreugde aan de slag te gaan. Wanneer iemand bijvoorbeeld een slechte medische diagnose krijgt kun je beter even wachten tot de betrokkene open staat voor een aanpak die vraagt om eigen initiatieven.

Deelnemers geven aan dat de zeven bronnen er voor zorgen dat je zelf verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat je je situatie beter onder ogen kan zien en beter kan bespreken met anderen. De positieve insteek met ruimte voor verdriet is uitnodigend en stimulerend. Het leidt gemakkelijk tot het nemen van acties en het zorgen voor succeservaringen. Zo hebben al veel mensen met ernstige diagnoses de kracht gevonden om hun leven opnieuw vorm te geven en te ‘leven met plezier in verbondenheid’.