Positieve gezondheid en herstelgericht werken

GGZ-instelling zet levensvreugde in voor re-integratie van cliënten

Je blikveld op je leven vergroten

Een GGZ-instelling helpt cliënten om te re-integreren in de maatschappij. Een aantal cliënten neemt regelmatig deel aan een mindfulness-groep. Ze leren om met een zekere afstand naar hun emoties en gevoelens te kijken. Dit schept ruimte om over hun ervaringen te praten. Ze leren hoe ze hun reactie op situaties kunnen veranderen. De begeleidster van deze groep is levensvreugdecoach.

Programma

Tijdens enkele bijeenkomsten leren de deelnemers de zeven bronnen van levensvreugde kennen. Met eenvoudige werkvormen leren ze die toe te passen voor zichzelf.

Op de eerste bijeenkomst liggen er kaartjes op tafel met de subtitels van de bronnen. Aan de vijf deelnemers is gevraagd om er één te kiezen. Zo konden kiezen uit de Krachtbron, de Levensbron, de Inspiratiebron, de Lichtbron, de Warmtebron, de Energiebron en de Ruimtebron. 

Vervolgens pakten ze een kaart van de gekozen bron met een korte tekst . Deze kaarten zijn onderdeel van de set materialen waarmee groepen vreugdevarianten van traditionele bordspellen kunnen spelen. Denk aan ‘Mens erger je niet’, ‘Triviant’, ‘Pictionary’ of ‘Ganzenbord’. 

De tekst op de kaart heeft ieder gelezen. Vervolgens was de vraag: schrijf op voor welke onderdelen van je leven deze bron goed werkzaam is. Wat je als vreugdevol ervaart. Daarna schreven de deelnemers op voor welke aspecten van hun leven deze bron niet werkzaam is. Wat is voor jou vreugdeloos?

Na deze uitwisseling stonden de deelnemers stil bij de vragen: wat wil je behouden, waar wil je méér van? Ook dit leidde tot heel praktische ideeën en verhelderende inzichten. Een mooi startpunt voor een van de volgende bijeenkomsten.

Resultaten

Omdat ieder een andere bron had kwam er een rijk scala aan belevenissen naar voren. De deelnemers vertelden na afloop dat de zeven bronnen een goede ingang zijn om je blikveld op je leven te vergroten. Je wordt je meer bewust van wat er fijn is in je leven. Je krijgt handvatten om te verwoorden wat je wilt.

Met deze introductie van de bronnen is de basis gelegd om in het vervolg door te praten over de persoonlijke belevenissen, misschien wel aan de hand van de bordspellen. 
Tijdens volgende bijeenkomsten kunnen ze nog eens stilstaan bij hun verlangens en bedenken wat ze daar zelf aan kunnen doen. Zo kunnen ze stapje voor stapje meer regie nemen over hun leven.