Opleidingen

Opleiding Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde

Na de tweedaagse opleiding arbeidsvreugde kun je zelfstandig aan de slag. Kouwenhoven Consultancy blijft voor jou beschikbaar als klankbord. Daarnaast kun je deelnemen aan het landelijke netwerk van Zeven Bronnen Coaches. Tweemaal per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Daar delen coaches onderling hun praktijkervaringen, hoor je de laatste vernieuwingen en leer je de fijne kneepjes van het vak. Je doet weer nieuwe inspiratie op.

Vraag de brochure met kosten van de Opleiding Zeven Bronnen Coach aan

Doelen en programma van de certificeringsopleiding

De opleiding is bedoeld voor mensen met aantoonbare ervaring met het begeleiden van individuen, teams of organisaties. Na de opleiding is je professionele repertoire uitgebreid met een visie op  ‘werken met plezier en goed presteren’. Je beschikt over alle benodigde instrumenten gericht op individuen, teams en organisaties. En, je hebt natuurlijk meer arbeidsvreugde voor jezelf.

Het doel van de opleiding is dat je na afloop zelfstandig aan de slag kan. In veel gevallen nemen enkele collega’s samen deel aan de opleiding. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen bij de toepassing van het gedachtegoed arbeidsvreugde.

Het programma omvat het volledige gedachtegoed arbeidsvreugde en de bijbehorende instrumenten. Op de eerste dag staat de basisworkshop centraal. Je leert werken met de dragende elementen uit het gedachtegoed. De tweede dag focussen we op het soepeler laten verlopen van  veranderprocessen: hoe kun je de doelen van de organisatie en de medewerkers meer met elkaar in lijn brengen.

Na het opdoen van ervaring kunnen coaches tegen verblijfskosten opnieuw deelnemen aan de opleiding. 

Inschrijven voor de tweedaagde opleiding arbeidsvreugde

Complete set materialen

Gecertificeerde coaches krijgen een wachtwoord voor toegang tot een internet-community. Daar vinden ze alle materialen zoals workshopprogramma’s, formulieren en Power Pointpresentaties. Je kunt ze toepassen voor onder meer:

 • Medewerkersonderzoek (MTO)
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Gesprekscyclus, tweegesprekken
 • Teambuilding
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
 • Aanpakken van werkdruk
 • Veranderprocessen.

Regelmatig plaatst Kouwenhoven Consultancy updates op de community. Zo kun je altijd beschikken over de meest actuele materialen.

Tijdens de opleiding krijg je een tas met een handboek, het boek ‘De zeven bronnen van arbeidsvreugde, scorekaarten, dagboekje, posters, materialen voor bordspellen en nog veel meer.

Certificaat en licentie

Voor het professioneel toepassen van de materialen en instrumenten rond De zeven bronnen van arbeidsvreugde zijn twee dingen nodig.

 1. Een geldig certificaat Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde
  Dit is een verklaring dat een persoon de opleiding Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde heeft gevolgd om de visie en de instrumenten in de praktijk toe te passen en kan beschikken over de ondersteuning door Kouwenhoven Consultancy. Na de opleiding ontvangt de deelnemer dit certificaat. 
 2. Een licentie
  Een organisatie kan een licentiecontract afsluiten dat jaarlijks kan worden verlengd. Daarmee verwerft de organisatie het recht om de door Kouwenhoven Consultancy beschikbaar gestelde materialen en instrumenten te laten toepassen door gecertificeerde medewerkers. Bovendien worden de materialen en de kennis van de Zeven Bronnen Coaches onderhouden.

Netwerk van coaches

Na de opleiding ben je onderdeel van een landelijk netwerk van circa 70 gecertificeerde arbeidsvreugde-coaches. Via de besloten internetsite kun je contact zoeken met collega-coaches om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 

Het netwerk bestaat zowel uit coaches, die binnen hun eigen organisatie met arbeidsvreugde werken als zelfstandig ondernemers of medewerkers van een adviesbureau, die het gedachtegoed commercieel toepassen.     

Tweemaal per jaar is er een netwerkdag. Vast onderdeel is de onderlinge kennismaking en presentaties van coaches over de eigen toepassing van het gedachtegoed arbeidsvreugde zoals een medewerkersonderzoek (MTO) of een toepassing bij een veranderproces. Nieuwe methoden die we bespreken zijn bijvoorbeeld een workshop ‘Plezierige werkdruk’ of een aanpak voor Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Regelmatig zijn er externe sprekers voor nieuwe inzichten en inspiratie.

Het programma van de netwerkdagen en alle bijbehorende materialen staan op de besloten internetsite.

Wie zijn de Zeven Bronnen Coaches Arbeidsvreugde

Coaches komen uit een diversiteit aan organisaties. De functies, die ze vervullen, kunnen ook heel verschillend zijn: van trainee tot directeur. Hieronder enkele voorbeelden.

In een centrum voor ouderenzorg zijn enkele coaches opgeleid voor meer ‘werken met plezier en goed presteren’ voor de medewerkers. Zij hebben de aanvullende opleiding levensvreugde gevolgd. Met hun collega’s zetten ze zich nu in voor levensvreugde voor de bewoners.

Een zelfstandig ondernemer zet het gedachtegoed arbeidsvreugde in haar adviespraktijk in bij veranderingsprocessen bij klanten.

Een ICT-dienstverlener heeft twee medewerkers laten opleiden om het verloop onder medewerkers terug te brengen.

Een directeur van een groep basisscholen zet na de opleiding de Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde in bij functioneringsgesprekken en stuurt op meer eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers.

Een groot ziekenhuis heeft besloten om het onderzoek naar medewerkerstevredenheid te doen met behulp van de vragenlijst en workshops arbeidsvreugde. Twaalf medewerkers zijn opgeleid tot Zeven Bronnen Coach Arbeidsvreugde. Zij begeleiden de workshops en analyseren de scores. Door het borgen van de interne competenties wordt het gedachtegoed voor lange termijn in de organisatie verankerd.

Een technisch installatiebedrijf laat een projectleider opleiden om bij grote implementatieprocessen het gedachtegoed arbeidsvreugde toe te passen.

Een grote overheidsorganisatie wil het ‘opgavegericht werken’ implementeren. Tien interne Zeven Bronnen Coaches verzorgen workshops op grond waarvan actieplannen voor teams en individuen worden opgesteld en uitgevoerd.

Aanvullende opleiding levensvreugde

Als je de opleiding arbeidsvreugde hebt gevolgd kun je deelnemen aan een ééndaagse opleiding levensvreugde. Je leert dan de specifieke kenmerken van levensvreugde. Je ontvangt een complete set materialen: een handboek, scorekaarten, dagboekje, posters, materialen voor bordspellen en nog veel meer.  Bovendien krijg je toegang tot een besloten internetsite met alle materialen in digitale vorm. Je ontvangt een aanvullend certificaat en kunt zelfstandig aan de slag met levensvreugde. 

Je kunt deelnemen aan het netwerk van levensvreugde-coaches. Regelmatig zijn er bijeenkomsten. De coaches delen dan ervaringen en bespreken nieuwe toepassingen.

Inschrijven voor de aanvullende opleiding levensvreugde