Over Kees

Hier maak je nader kennis met mij, Kees Kouwenhoven en mijn bedrijf.

Mijn persoonlijke missie

In 1999 ontdekte ik mijn persoonlijke missie: ‘vreugde scheppen’. Met deze missie als leidraad heb ik sindsdien het gedachtegoed arbeidsvreugde en levensvreugde ontwikkeld. Ik geniet van het voorrecht dat heel veel organisaties en individuen daaraan hebben bijgedragen.  Tienduizenden mensen er mee gewerkt. Het vervult mij met dankbaarheid dat we met elkaar een steentje hebben kunnen bijdragen aan de vreugde van velen.

In 2010 maakte ik met Loes, mijn vrouw, een wandeling van Delft naar Assisi in Italië. Maandenlang trokken we met een rugzak door Europa. Dat was een mooie en leerzame ervaring. In het boek 'Doelgericht zwerven' vertellen we het verhaal van onze pelgrimstocht. In vijfentwintig indringende verhalen verwoord ik mijn ervaringen. De schoonheid van de landschappen en de intimiteit van stadsgezichten verbeeldt Loes in twintig aquarellen. 

Tijdens de wandeltocht heb ik me veel kwaliteiten eigen gemaakt zoals leven in het ‘hier en nu’, presteren naar vermogen, het onverwachte opzoeken, koers houden. Door een uitgekiend programma kan ik tijdens de driedaagse Doelgericht zwerven deze kwaliteiten overdragen aan de deelnemers. Die hoeven daar niet maandenlang voor op pad. Met groot respect kijk ik naar de wendingen die de deelnemers in hun leven hebben aangebracht. Voor mij zitten er echte helden tussen die onder moeilijke omstandigheden de weg naar vreugde hebben ingezet.

Kouwenhoven Consultancy

Mijn bedrijf heb ik in 2000 opgericht, één jaar na het ontdekken van mijn persoonlijke missie. Ik werk samen met adviesbureaus, opleidingsinstituten en zelfstandig ondernemers. We kunnen samen grote projecten uitvoeren. Bovendien schakel ik vrijwel altijd interne klantmedewerkers in. Dit versterkt de kennisoverdracht naar de organisatie en het interne draagvlak.

Kennisoverdracht is een belangrijk kenmerk van mijn bedrijf. Ik leid mensen op om met mijn gedachtegoed te werken en draag alle instrumenten over. Die kennis en materialen onderhoud ik door het organiseren van netwerkdagen. Zo is er een landelijk netwerk van coaches aan mijn bedrijf verbonden. In veel gevallen kunnen medewerkers binnen hun organisatie op deze manier zelfstandig projecten uitvoeren zoals een medewerkersonderzoek.

Heb je het idee dat ik wat voor jou of je organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact op

Klanten

Mijn klanten houden er van nieuwe aanpakken toe te passen. Ze zijn bereid om zo nodig hun nek uit te steken. Creativiteit, vasthoudendheid en een positieve instelling zijn daarbij behulpzaam. Mijn klanten zijn niet alleen grote bedrijven. Ook zelfstandig ondernemers (ZZP) heb ik ondersteund bij het inrichten en succesvol maken van hun bedrijf. Daarbij kan ik putten uit zestien jaar ervaring bij een groot adviesbureau en twintig jaar zelfstandig ondernemerschap.

Een greep uit de vele tientallen organisaties die mij hebben ingeschakeld:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ook een plek in mijn bedrijf. Zorgen voor een florerende maatschappij door meer levensvreugde en arbeidsvreugde is daar een intrinsiek onderdeel van. Maatschappelijke organisaties kunnen een beroep op mij doen. Zo heb ik voor Intermezzo in Zwolle vrijwilligers opgeleid tot levensvreugde-coach. In dit nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun relaties vinden gasten inspiratie om 'het heft weer in handen te nemen' en hun persoonlijke kracht te hervinden.

Daarnaast steun ik initiatieven gericht op het welbevinden van kinderen, bijvoorbeeld het terugdringen van ‘pesten’ op basisscholen.