Persoonlijk leiderschap

Boek 'Doelgericht zwerven'

Het boek Doelgericht zwerven beschrijft mijn pelgrimstocht van Delft naar Assisi. Interesse in een voorproefje? Lees hier een deel van het boek.

Wat overkomt je als je huis en haard verlaat en maandenlang met een rugzak door Europa trekt?

In Doelgericht zwerven maakt de lezer én kijker vanuit verschillende invalshoeken kennis met de schoonheid en ontberingen van een pelgrimstocht. In vijfentwintig indringende verhalen verwoordt Kees Kouwenhoven zijn ervaringen. De schoonheid van het landschap en de intimiteit van stadsgezichten verbeeldt Loes Kouwenhoven in haar aquarellen. Samen vertellen ze het verhaal van hun pelgrimstocht van Delft naar Assisi.

Bekijk een filmische introductie.

Wandelaars zullen in de verhalen veel van hun eigen ervaringen herkennen: de landschappen, de bijzondere ontmoetingen en opmerkelijke taferelen die zich onderweg afspelen. Spiritueel geïnteresseerden worden meegenomen in het gedachtegoed van Franciscus van Assisi, dat als een rode draad door de verhalen loopt. Dit gedachtegoed speelt ook een grote rol in de levensvraag van Kees Kouwenhoven: hoe overstijg je de dualiteit tussen het spirituele en het materiële? Voor werkenden biedt Doelgericht zwerven handvatten om te reflecteren op hun werk. Hoe breng je je intrinsieke motivatie tot uitdrukking in je werk? De weg van de pelgrim biedt hiervoor een raamwerk dat kan leiden tot een diepgaand leerproces.

Bestel het boek 'Doelgericht zwerven'