Florerende medewerkers

Versterken van de intrinsieke motivatie en duurzame inzetbaarheid en aanpakken van werkdruk.

Veel organisaties investeren flink in de tevredenheid van medewerkers. Dit is voornamelijk zinvol als medewerkers daar goede prestaties tegenover zetten. Het gaat zowel om ‘werken met plezier’ als om ‘goed presteren’. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO). In deze aanpak leren teams de taal van de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Vervolgens meten de medewerkers zelf hun arbeidsvreugde, maken ze een analyse en formuleren ze acties. In hun (dagelijkse) werk voeren ze de acties ook daadwerkelijk uit. Deze nieuwe aanpak blijkt in de praktijk effectiever dan bestaande methodes. Uit evaluaties komt het volgende beeld naar voren:

 • Teamacties (4 maanden na laatste workshop): 80% gestart of afgerond
 • Respons (aantal ingevulde vragenlijsten):  90% of meer

Deze aanpak leidt volgens de deelnemers tot:

 • Meer aandacht voor de mens in het werk: 90% positief
 • Meer eigen verantwoordelijkheid nemen: 80% positief
 • Positief effect van de aanpak op het werk: 75% positief
 • Goede vorm van MTO: Ja

De inrichting van het project is maatwerk. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een globale scorekaart maar ook voor een wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst met de mogelijkheid tot benchmarken. Voor de interne rapportages over scores en acties zijn verschillende varianten beschikbaar. Bij grotere organisaties is het een optie om eigen medewerkers op te leiden om het project uit te voeren. Zo kunt u de kennis en ervaring verankeren in de organisatie.

Vragen van klanten

 • We lopen vast met ons huidige onderzoek naar tevredenheid van medewerkers. Hebben jullie een oplossing?
 • Hoe kunnen we de thema’s aanpakken die uit het MTO komen?
 • We zoeken een moderne aanpak voor ‘boeien en binden’ van medewerkers.
 • We zijn op zoek naar een vorm van permanente meting van de tevredenheid van medewerkers.
 • We willen het verzuim laag houden.
 • We willen dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid nemen.