Veranderprocessen

Veranderingen echt laten landen bij medewerkers op zo’n manier dat ze er zin in krijgen bij te dragen aan de veranderingen.

Beleving is een dominant fenomeen bij veranderen. Met de taal van de zeven bronnen kunnen medewerkers heel nauwkeurig communiceren over hun beleving. Ze kunnen beter onder woorden brengen hoe ze de gewenste toekomst ervaren: wat is aantrekkelijk en wat niet. Op basis hiervan kunnen alle betrokkenen ontdekken wat de ‘op te lossen’ thema’s zijn in dit veranderingsproces. Deze thema’s kunnen zowel  de aanpak van individuele issues omvatten als het aanpakken van bijvoorbeeld werkprocessen. De arbeidsvreugde-aanpak zorgt bij alle betrokkenen voor meer:

  • Inzicht in én focus op de gewenste toekomst
  • Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen
  • Verbinding tussen doelen van organisatie en individu
  • Duidelijkheid over de persoonlijke impact van de veranderingen
  • Snelheid in het sociale proces (sterren en afvallers gaan sneller het gesprek aan)

Vragen van klanten

  • We willen een resultaatgerichte cultuur in onze organisatie.
  • We passen de LEAN-methode toe. Hoe zorgen we er voor dat alle goede voorstellen ook daadwerkelijk worden ingevoerd en mensen er zin in hebben om op een nieuwe manier te gaan werken.
  • Vanwege de nieuwbouw heffen we over twee jaar onze onderhoudsafdeling op. Hoe houden we de huidige gebouwen in goede staat en hoe houden we de mensen tot dat moment gemotiveerd.
  • We willen Het Nieuwe werken (HNW) invoeren. Hoe incasseren we de voordelen voor de medewerkers én de organisatie?