Vraag & antwoord

Meer weten over werken met plezier en goed presteren? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder genoemd. U kunt ook contact opnemen met een van de coaches voor verdere informatie of een aanvraag voor een persoonlijk gesprek. 

Algemeen

Hoe kan ik aan de slag met de zeven bronnen van arbeidsvreugde?

U kunt op verschillende niveau’s aan de slag. Wilt u meer lezen dan kunt u het boek bestellen en aan uw persoonlijke situatie werken. Het is mogelijk om via contact op deze website meer informatie op te vragen en contact te leggen met een coach. Bovendien bieden wij een twee-daagse opleiding aan voor Zeven Bronnen Coach, met tweemaal per jaar een netwerkdag. U leert dan alle ins en outs kennen van de methode en hoe u deze in de praktijk als coach kunt toepassen.

Kun je arbeidsvreugde meten?

Binnen workshops wordt gebruik gemaakt van scorekaarten waarbij wordt gemeten in welke mate de bronnen worden ervaring, hoe belangrijk een bron voor iemand is en van welke bron de deelnemers meer willen. Aan de hand van deze scores kunnen acties geformuleerd worden.

Verder hebben we een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld waarin deze drie punten tevens gemeten worden. Daarnaast behandeld de vragenlijst de waarde-prestatieketen en een aantal elementen uit het model 'pad naar betere financiele resultaten' van David Maister. De vragenlijst kan voor kleine en grote groepen worden gebruikt. Alle vragenlijsten worden verwerkt in een database wat de mogelijkheid geeft om uw resulaten te vergelijken met een benchmark binnen uw branche en deze te verwerken in rapportages. 

Wat zijn de zeven bronnen van arbeidsvreugde?

Het zijn zeven onderwerpen die mensen bij het praktijkonderzoek spontaan hebben genoemd als bronnen van hun arbeidsvreugde: Fysiek welbevinden, Collegialiteit, Waardering en vertrouwen, Goede Prestaties, Groei, Werken met Hart en Ziel en Van betekenis zijn.

Oplossingen

Kun je arbeidsvreugde inzetten bij onderzoeken naar medewerkerstevredenheid (MTO)?

Jazeker, vanuit de methode met de Zeven Bronnen van arbeidsvreugde kunnen we effectieve MTO’s uitvoeren. In deze aanpak leren teams de taal van de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Vervolgens meten de medewerkers zelf hun arbeidsvreugde, maken ze een analyse en formuleren ze acties. Lees hier meer over bij 'florerende medewerkers'. Arbeidsvreugde kan ook ingezet worden om thema's aan te pakken die uit een traditioneel MTO komen. Interesse? Neem contact op met een zevenbronnen coach.

Hoe kan arbeidsvreugde tevredenheid van onze klanten verbeteren?

Aan het bestaande repertoire voor klanttevredenheid voegen we twee invalshoeken toe. Ten eerste is klantbeleving beter te verwoorden met de zeven bronnen. Enerzijds krijgt de klant hiermee een rijkere taal om zich uit te drukken. Anderzijds krijgen medewerkers een breder scala aan aspecten om klantbeleving in kaart te brengen. Per saldo verbetert de communicatie over klantbeleving. Ten tweede schept het concept ‘halen & brengen’ mogelijkheden om de relatie met de klant te verbeteren. Lees hier meer over klanttevredenheid.

Hoe kan arbeidsvreugde veranderingsprocessen aantrekkelijk maken?

Met de taal van de zeven bronnen kunnen medewerkers heel nauwkeurig communiceren over hun beleving van een veranderingsproces. Hierdoor kunnen ze beter onder woorden brengen hoe ze de gewenste toekomst ervaren: wat is aantrekkelijk en wat niet. Op deze manier kan ieders individuele perspectief worden verbonden met het organisatieperspectief. Lees hier meer over bij veranderingsprocessen

Is arbeidsvreugde geschikt voor een teambuildingsdag?

Jazeker, arbeidsvreugde kan op maat ingezet worden voor een teambuildingsdag. Daarbij kan de teambuilding gericht zijn op plezier én prestatie. U kiest zelf voor de balans tussen presteren en plezier: bijvoorbeeld door de zeven bronnen van arbeidsvreugde te verweven in een outdoor programma. Lees hier meer over bij teambuilding. Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met een coach.

Hoe kunnen we mensen meekrijgen met onze nieuwe strategie?

In onze aanpak zorgen we er voor dat het management de strategie heel praktisch uitlegt. Medewerkers kunnen zich dan voorstellen hoe het is om in de geschetste toekomst te werken. Op basis daarvan kan iedereen voor zichzelf uitmaken wat hij nodig heeft om in de toekomst te floreren en wat hij wil bijdragen aan de geschetste toekomst (halen & brengen). Lees hier meer over bij strategie en beleid of neem contact op met een coach.

Coaches

Wie zijn Zeven Bronnen Coaches?

Alle Zeven Bronnen Coaches die beschikken over een geldig certificaat nemen deel aan het landelijke netwerk. Er is een breed scala aan coaches, zo zijn er zelfstandigen die het voor hun klanten toepassen en organisaties met meerdere coaches die intern een groot project begeleiden. Voorbeelden van coaches zijn:

  • Een zelfstandig ondernemer die zich richt op Arbo-dienstverlening en Het Nieuwe Werken
  • Een directeur van een groep basisscholen
  • Een projectleider bij een technisch installatiebedrijf
  • Medewerkers van een provincie die een project uitvoeren gericht op competentiemanagement, waarin de zeven bronnen worden ingezet voor het formuleren van persoonlijke plannen
  • Medewerkers van een groot ziekenhuis, die met het gedachtegoed arbeidsvreugde een project uitvoeren gericht op werken met plezier en goed presteren (ter vervanging van het klassieke onderzoek naar medewerkerstevredenheid)
  • Een zelfstandig ondernemer die zich richt op Management Development
  • Een personeelsfunctionaris van een onderwijsinstelling
  • Medewerkers van een afdeling loopbaanontwikkeling.

Hoe kan ik gecertificeerd Zeven Bronnen Coach worden?

U kunt gecertificeerd Zeven Bronnen Coach worden door een tweedagse opleiding te volgen. Vervolgens zijn er per jaar twee netwerkdagen waarvan wordt verwacht dat u er aan tenminste één deelneemt. Tijdens deze netwerkdagen worden thema’s behandeld en sprekers uitgenodigd. In het netwerk zult u zeker interessante mensen ontmoeten. De praktijkervaringen van deze ‘collega’s’ vormen een schat aan informatie.

Is er extra ondersteuning voor Coaches die ondernemer zijn?

Alle coaches mogen kosteloos een ervaren consultant raadplegen. Verder zijn er ook veel praktische tools en materialen beschikbaar.